Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Zapraszamy na webinar „Zarządzanie ryzykiem zawodowym – wstęp do zagadnienia”, który odbędzie się 18 października br. o godzinie 10:00.

Webinar poświęcony będzie zasadom prowadzenia oceny ryzyka zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem środków profilaktycznych będących wynikiem przeprowadzanej oceny. Prezentowany materiał oparty będzie o obowiązujące przepisy oraz normy ISO 45001:2018 i PN-N-18002:2011. Zajęcia poprowadzi Paweł Rozowski starszy inspektor pracy, współautor publikacji „Ocena ryzyka zawodowego. Lista kontrolna z komentarzem”. Drugą część webinaru, poświęconą badaniu wypadków przy pracy poprowadzi nadinspektor Robert Cienszkowski kierownik Sekcji Wypadkowej w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Webinar adresowany jest w szczególności dla pracodawców biorących udział w programie prewencyjnym „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

Ocena ryzyka zawodowego jest ważnym elementem zarządzania zakładem pracy! Jeżeli jest przeprowadzona kompleksowo i adekwatnie, pozwala uniknąć niepożądanych zdarzeń, które mogą być groźne dla życia i zdrowia a pracodawcę narażają na nieprzewidziane koszty i odpowiedzialność wykroczeniową bądź karną.

Zapraszamy do zapisów!

Polecamy również nieodpłatne publikacje Państwowej Inspekcji Pracy, które można znaleźć pod poniższymi adresami:

Lista kontrolna do oceny ryzyka zawodowego z komentarzem 

https://www.pip.gov.pl/files/127/Dla-pracodawcow/299/Ocena-ryzyka-zawodowego-Lista-kontrolna-z-komentarzem.pdf 

Ocena ryzyka zawodowego. Czynniki psychospołeczne

https://www.pip.gov.pl/files/127/Dla-pracodawcow/373/Ocena-ryzyka-zawodowego-Czynniki-psychospoleczne.pdf

Ocena ryzyka zawodowego. Wstęp do zagadnienia

https://www.pip.gov.pl/files/127/Dla-pracodawcow/773/Ocena-ryzyka-zawodowego-Wstp-do-zagadnienia.pdf

Brak dodatkowych informacji
Udostępnij:

Weź udział

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

Logo PIP

Menu