Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Infolinia wypadkowa dla Województwa Mazowieckiego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie: tel: (22) 2118 058tel: 801002 058 Numery bezpośrednie telef ...

Dowiedz się więcej

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie

pod numerami telefonów:

801 002 405 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych;

459 595 405 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

 

Dodatkowo, bezpłatne telefoniczne porady prawne udzielane są przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00) pod numerami telefonów:

801 002 006 – dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych;

459 599 000 – dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych.

 

- w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie (ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa)

w poniedziałki w godz. 9.00-18.00;

od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00;

 

- w Oddziale w Ciechanowie (ul. Ściegiennego 9, 06-400 Ciechanów)

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00;

 

- w Oddziale w Ostrołęce (ul. A.E. Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka)

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00;

 

- w Oddziale w Płocku (ul. 1 Maja 7a, 09-402 Płock)

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00;

 

- w Oddziale w Radomiu (ul. Wierzbicka 26/44, 26-600 Radom)

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

 

Zasady wnoszenia skarg i wniosków do Okręgowego Inspektoratu Pracy  w Warszawie

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

Kierowana do Państwowej Inspekcji Pracy skarga pracownicza, której przedmiotem jest naruszenie przepisów prawa pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, dotyczące bezpośrednio skarżącego powinna:

 1. zawierać imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego;
 2. zawierać adres wnoszącego;
 3. określać przedmiot skargi lub wniosku, w którym wskazane będą nazwa i adres podmiotu, którego dotyczy skarga;
 4. być opatrzona podpisem własnoręcznym, jeżeli została wniesiona w postaci papierowej(**);
 5. być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli została wniesiona środkami komunikacji elektronicznej (**);
 6. zawierać adres środka komunikacji elektronicznej wnoszącego, jeżeli informacje w tym zakresie nie wynikają jednoznacznie z wniesionej skargi, w przypadku skarg złożonych w postaci elektronicznej.

Skargi pracownicze wniesione pocztą elektroniczną (e-mail) lub innymi środkami komunikacji elektronicznej muszą zawierać dołączony plik z treścią skargi podpisany podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym albo osobistym.

(**)

 1. Podpis elektroniczny kwalifikowany – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą kwalifikowane certyfikatu podpisu elektronicznego;
 2. Podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego;

Szczegółowe informacje: Podpis zaufany: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/jak-podpisac-dokument-profilem-zaufanym.

Profil zaufany https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/0074

 1. Podpis osobisty – zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego;
  Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/e-dowod

 

 1. Podpis własnoręczny – zwykła forma pisemna podpisu zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego

 

Informujemy, że skan pisma z podpisem własnoręcznym nie spełnia wymogów formalnych.

W przypadku skargi pracowniczej oraz pozostałych skarg wnoszonych w imieniu innej osoby, należy dołączyć pisemną zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga.

 

 

Chcesz się z nami skontaktować?

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

tel.: (22) 425 11 94 - kancelaria
fax: (22) 435 50 92
email: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej e-puap:
/526-10-53-222/SkrytkaESP

Szukaj

Logo PIP

Menu