Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Deklaracja dostępności Deklaracja dostępności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Deklaracja dostępności Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Józef Fijołek.
 • E-mail: jozef.fijolek@warszawa.pip.gov.pl
 • Telefon: 722151559

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 22 551 77 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Budynek, w którym znajduje się siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie przy ul. Płockiej 11/13, jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku nie ma schodów, jest utwardzone dojście do budynku na poziomie zero. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm. Dźwig osobowy znajdujący się w budynku ma szerokość 90 cm. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku (przy ul Płockiej ok. 10 m od budynku) znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane niebieską kopertą P-20 oraz symbolem P-24.

Udogodnienia

Obsługa osób niewidonych jest mozliwa w pomieszczeniach na parterze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu na parterze, wyposażona jest w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Ciechanowie

Budynek, w którym mieści się siedziba Odziału OIP w Ciechanowie przy ul. ks. P. Ściegiennego 9, jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia biurowe i higieniczno-sanitarne Oddziału mieszczą się na I piętrze budynku. Do wejścia budynku prowadzą schody wyposażone w poręcze. W budynku zainstalowano dźwig osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych (wyposażony w przyciski z alfabetem Braille`a, szerokość drzwi 120 cm). Wejście do dźwigu umożliwiono z poziomu zero, bezpośrednio z parkingu - z miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych (oznaczone). Na I piętrze budynku znajduje się toaleta, przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma progów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Udogodnienia

Dźwig osobowy znajdujący się w budynku siedziby Oddziału OIP w Ciechanowie, jest wyposażony w przyciski z alfabetem Braille`a i posiada głośniki, przez które przekazywana jest informacja, na jakim poziomie się zatrzyma - dogodne dla osób niedowidzących. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu ogólnodostępnym i wyposażona jest w dodatkowy sprzęt ułatwiający wykonywanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Ostrołęce

Budynek, w którym znajduje się siedziba Oddziału OIP w Ostrołęce przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15, nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Do wejścia do budynku prowadzą schody, a także pochylnia zapewniająca dostęp do budynku osób poruszających się na wózkach. Biura Oddziału zlokalizowane są na pierwszym piętrze budynku (brak możliwości dostępu osób z niepełnosprawnością ruchową), jednak zapewniono możliwość obsługi osób na parterze budynku. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają szerokość 90 cm. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane niebieską kopertą P-20 oraz symbolem P-24.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Płocku

Budynek, w którym znajduje się siedziba Oddziału OIP w Płocku przy ul. 1-go Maja 7a, nie został w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy pracowników w/w jednostki organizacyjnej PIP znajdują się na 3 piętrze w budynku 4 kondygnacyjnym. Do budynku, dla petentów z zewnątrz zapewniono jedno wejście, do którego prowadzą schody zewnętrzne wyposażone w poręcz, zlokalizowaną po lewej stronie, prowadzące na poziom parteru, następnie schody prowadzące na 3 piętro w/w budynku, które również zostały wyposażone w balustrady. Zarówno przy budynku, jak wewnątrz nie zostały zapewnione żadne urządzenia, mogące wspomóc komunikację osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, tj. np. dźwig osobowe, pochylnie. Toalety oraz inne pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdują się również na 3 piętrze. Toalety nie posiadają dodatkowych sprzętów ułatwiających wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi. Na parterze w/w budynku nie zapewniono toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach. W budynku nie ma progów. Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 80 cm. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Nie mniej jednak jest to miejsce ogólnodostępne, w tym dla pacjentów przychodni lekarskiej, która znajduje się na parterze w/w obiektu.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Radomiu

Budynek, w którym znajduje się siedziba Oddziału OIP w Radomiu przy ul. Prażmowskiego 15, nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Odział w Radomiu zajmuje 2 piętra (VI i VII piętro). Wejście do budynku jest wolne od barier – zarówno poziomych i pionowych jedynie do windy. Dźwig osobowy znajdujący się w budynku ma szerokość 70 cm. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Oddział w Siedlcach

Budynek, w którym znajduje się siedziba Oddziału OIP w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 97, nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku odbywa się po stromych schodach (zarówno od frontu budynku jak i od strony parkingu). Pomieszczenia biurowe Oddziału zlokalizowane są na parterze budynku. Samo poruszanie się po budynku nie stanowi problemu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Szukaj

Logo PIP

Menu