• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Zgłoszenie wypadków

Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego, ze względu na miejsce zdarzenia, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał takie skutki,
a mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
Inspektora pracy PIP można powiadomić o wypadku drogą telefoniczną.

Zaniechanie obowiązku powiadomienia o wypadku przy pracy (śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym) wymienionych organów, w tym inspektora pracy, stanowi wykroczenie
z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą.

Infolinia wypadkowa dla Województwa Mazowieckiego

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie:

tel. 22 21 18 058

tel. 801 002  058

Numery bezpośrednie telefonów wypadkowych:

Warszawa tel. 509677811

Ciechanów tel. 722151487

Płock tel. 509617710

Radom tel. 727705554

Ostrołęka tel. 602524501

Siedlce tel. 727705593

połączenia dla tel. stacjonarnych, opłata wg. taryfy operatora osoby dzwoniącej


Zgłoszenia wypadków przyjmowane są telefonicznie przez całą dobę. W godzinach 8-16 następuje połączenie z inspektorem. Po godzinach pracy oraz w dni świąteczne zgłoszenie przyjmowane jest automatycznie.


 

boxwypadki

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne