Porady prawne w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie

Zasady udzielania porad prawnych

w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie

 

Porady osobiste

siedzibie OIP w Warszawie, przy ul. Płockiej 11/13, 01 – 231 Warszawa porady udzielane są w poniedziałki w godzinach 9.00 – 18.00, w pozostałe dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00.

W Oddziałach porady udzielane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 15.00

Oddział w Ciechanowie, ul. Ściegiennego 9, 06 – 400 Ciechanów

Oddział w Ostrołęce, ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15, 07 – 410 Ostrołęka

Oddział w Płocku, ul. 1 Maja 7a, 09 – 402 Płock

Oddział w Radomiu, ul. Prażmowskiego 15, 26 – 610 Radom

Oddział w Siedlcach, ul. Brzeska 97, 08 – 110 Siedlce

 

Porady telefoniczne

Porady telefoniczne udzielane są przez pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie,

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonów:

•           dla numerów komórkowych: 459 595 405

•           dla numerów stacjonarnych: 801 002 405

oraz przez Centrum Poradnictwa Państwowej Inspekcji Pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonów:

•           dla numerów komórkowych: 459 599 000

•           dla numerów stacjonarnych: 801 002 006

 

Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego.

Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania.

 

Porady pisemne

Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że korespondencja kierowana do OIP w Warszawie powinna zawierać co najmniej wskazanie:

- osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),

- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,

- przedmiotu sprawy, której dotyczy

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Korespondencję w formie pisemnej należy kierować na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie lub najbliższego Oddziału Terenowego.

Korespondencję mozna również kierować na adres mailowy:

kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

Wzor wniosku o udzielenie porady.pdf
 

Formularz interaktywny