Struktura organizacyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, obejmujący zakresem swojej właściwości terytorialnej obszar województwa mazowieckiego, jest jednym z 16 Okręgowych Inspektoratów Pracy działających w ramach struktury organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy. Kieruje nim Okręgowy Inspektor Pracy przy pomocy zastępców. Podstawową rolę w strukturze organizacyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy odgrywają samodzielne stanowiska ds. nadzoru i kontroli, na których zatrudnieni są pracownicy wykonujący i nadzorujący czynności kontrolne (inspektorzy pracy). W strukturze Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie funkcjonuje także pięć oddziałów z siedzibami w Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ostrołęce i Ciechanowie.

wojewodztwo-mazowieckie-mapa
 

Pobierz


Schemat organizacyjny OIP Warszawa.