Kierownictwo Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie


Andrzej Cegła

Okręgowy Inspektor Pracy


Dariusz Płochocki

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru


Sobiesław Jaroszek

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawnych


Hanna Matosek

Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Organizacyjnych