O inspektoracie


        Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie (OIP w Warszawie), jest jednym z 16 okręgowych inspektoratów pracy, które wraz z Głównym Inspektoratem Pracy tworzą Państwową Inspekcję Pracy.

Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie kieruje - Okręgowy Inspektor Pracy przy pomocy zastępców.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, zakresem swojej właściwości terytorialnej obejmuje obszar województwa mazowieckiego.

     OIP w Warszawie pełni nadzór nad bardzo charakterystyczną grupą pracowników oraz pracodawców. W województwie mazowieckim mieści się wiele centralnych placówek ogromnych międzynarodowych firm, mniejszych zakładów oraz gospodarstw rolnych stanowiących duże wyzwanie dla inspektorów pracy działających w tym okręgu. Pieczę nad tymi działaniami sprawuje Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie, Pan Andrzej Cegła z pomocą Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru oraz Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych.

Siedziba OIP w Warszawie znajduje się na ul. Płockiej 11/13.

Ponadto w strukturze Okręgu funkcjonują oddziały w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

 

zdjęcie świateczne-2014

Powyżej okolicznościowe zdjęcie pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.