• RSS
  • Wersja tekstowa

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Sprawując nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy i zasad bhp, inspektor pracy ma prawo przeprowadzić kontrolę w firmie. Obejmuje nią wszystkie pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład kontrolowanego zakładu. Ma prawo domagać się od kierownika firmy oraz pracowników pisemnych i ustnych informacji objętych kontrolą. Może ich też wzywać i przesłuchiwać oraz żądać okazania dokumentów (np. dotyczących budowy, przebudowy, modernizacji, dokumentacji technicznej i technologicznej, wyników ekspertyz, badań i pomiarów dotyczących produkcji, akt osobowych pracowników, ewidencji czasu pracy, kart wynagrodzeń, itp.), dostarczenia mu próbek surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji, jeżeli mają one związek z przeprowadzaną kontrolą.

Gdy inspektor w toku kontroli stwierdzi nieprawidłowości, ma prawo nakazać usunięcie ich, a nawet wstrzymać roboty. Może także skierować wystąpienie z wnioskami o usunięcie uchybień.

Od nakazu pracodawca ma prawo odwołać się w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odwołując się można prosić o zmianę lub uchylenie decyzji.

Adresat nakazu, wydanego po przeprowadzonej kontroli, ma obowiązek powiadomić inspektora, który wydał nakaz, o realizacji decyzji zawartych w nakazie, z upływem określonych w decyzji terminów.

Z kolei kierownik zakłądu lub jednostka nadrzędna, do której inspektor pracy po przeprowadzonej kontroli skierował wystąpienie, ma obowiązek, w terminie ustalonym przez inspektora, zawiadomić go o terminie i sposobie wykonania zawartych tam wniosków
.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012

Wypadki