• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Dostęp do informacji publicznej. Wersja do wydruku

Warunki uzyskania dostępu do informacji publicznej

Każda osoba zainteresowana ma prawo dostępu do informacji publicznej, przy czym prawo to nie jest uzależnione od wykazania przez nią interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).

Zakresem informacji publicznej objęte są m.in. zasady funkcjonowania PIP, w tym również:

  • informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw,
  • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli,
  • wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających kontrolę (art. 6 ust. 1 pkt 3d i 4a ustawy).

Ze względu na ochronę informacji niejawnych, tajemnic ustawowo chronionych, prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy udostępniamy dokumenty po ich przetworzeniu, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy.

 

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem informacji o wynikach kontroli, wydanych środkach prawnych, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Państwowa Inspekcja Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

ul. Płocka 11/13

01 - 231 Warszawa

 

Wzory dokumentów:


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne