• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Maszyny i urządzenia - minimalne wymagania bezpieczeństwa

Spełnianie minimalnych wymagań.

Kontynuując działania prewencyjne zmierzające do eliminowania zagrożeń i redukcji ryzyka zawodowego przy użytkowaniu maszyn i urządzeń, informujemy naszych internatów, a w szczególności pracodawców eksploatujących obrabiarki do metali oraz sprzęt do tymczasowej pracy na wysokości (np. rusztowania budowlane) o:

 • uruchomieniu w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie telefonicznych punktów konsultacyjnych do udzielania porad na temat spełniania minimalnych wymagań bezpieczeństwa odnoszących się do użytkowanych maszyn i urządzeń technicznych.

W każdy poniedziałek w godzinach 900 - 1100 inspektorzy pracy udzielają porad pod numerami telefonów:

 • (22) 392 93 19 (nt. sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości),
 • (22) 224 56 63 (nt. obróbki plastycznej metali).

Przypominamy, iż:

od 2003 r. problematyka minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (uregulowana postanowieniami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. zm)) stanowi zarówno przedmiot działań kontrolno-nadzorczych Okregu, jak i akcji prewencyjnych.

Działania prewencyjne opierają się m. in. na poradnictwie technicznym i dystrybuowaniu materiałów informacyjnych w czasie bezpośrednich spotkań z zainteresowanymi środowiskami.

z dniem 30 czerwca 2007 r. upłynął termin dostosowania do odpowiednich wymagań sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości (rusztowań, drabin, itp.).

Wyniki kontroli oraz działań prewencyjnych wskazują, że przebieg prac dostosowawczych jest wciąż daleki od oczekiwań. Okazuje się, że znaczna część pracodawców zainteresowanych problemem, z różnych powodów kończy działania na ustaleniu zakresu prac bądź realizowaniu niewielkiej ich części.

Podstawowym problemem jest nie tylko znajomość ww. rozporządzenia, ale również interpretacja jego postanowień (dotyczy to zwłaszcza pracodawców zatrudniających do 50 pracowników).

Dlatego też w bieżącym roku celem działań prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie jest kontynuowanie poradnictwa (w siedzibie OIP oraz podczas prowadzonego nadzoru i kontroli), upowszechniania i popularyzowania ochrony pracy w eliminowaniu zagrożeń i redukcji ryzyka zawodowego przy użytkowaniu maszyn do obróbki metali i sprzętu do tymczasowej pracy na wysokości.

 

Poniżej znajdują się dokumenty ułatwiające spełnienie minimalnych wymagań

Sprzęt roboczy. Minimalne wymagania

Prezentujemy serię ulotek dotyczących bezpiecznego użytkowania maszyn, przy obsłudze których najczęściej dochodzi do wypadków przy pracy.

Publikacje przedstawiają najważniejsze zagrożenia wynikające z obsługi maszyn niebezpiecznych oraz ułatwiają dostosowanie starych maszyn do obecnie obowiązujących minimalnych wymagań.

Ofertę kierujemy szczególnie do właścicieli zakładów specjalizujących się w przetwórstwie drewna i tworzyw sztucznych oraz do osób pracujących przy obsłudze tych maszyn.

 1. Szlifierka dwutarczowa
 2. Tokarka uniwersalna
 3. Wiertarka stołowa
 4. Frezarki dolnowrzecionowe pionowe
 5. Strugarki grubiarki jednostronne
 6. Strugarki wyrówniarki z ręcznym posuwem
 7. Młyn do tworzyw sztucznych
 8. Wytłaczarka do tworzyw sztucznych
 9. Wtryskarka do tworzyw sztucznych
 10. Nożyce gilotynowe
 11. Pilarka ramowa pionowa (trak)
 12. Pilarka tarczowa stołowa i formatowa
 13. Pilarka taśmowa stolarska
 14. Prasa hydrauliczna krawędziowa
 15. Prasa mechaniczna
   
 

 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne