• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie

Bezpieczeństwo w budownictwie - porady

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie kontynuując działania związane z kampanią informacyjno-prewencyjną  w budownictwie - upadki i poślizgnięcia, iż w każdy poniedziałek w godzinach 9.00 - 15.00 udzielane są informacje pod numerem telefonu: (22) 392 93 19

  • informacje nt. sposobu realizacji w 2011 r. ww. kampanii
  • porady prawne i techniczne dot. bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Informacje bieżące

    Zagrożenia występujące na placach budów

    Wydawnictwa PIP-broszury, ulotki, plakaty popularyzujące zasady bezpieczeństwa pracy w budownictwie
    Artykuły, literatura na temat "Bezpieczeństwo pracy w budownictwie":
        1. Zasady montażu rusztowań i pomostów:

        2. Ochrony zbiorowe przed upadkiem z wysokości:

    Promocja standardów bezpieczeństwa pracy w budownictwie.
    Przykady dobrych praktyk budowlanych z budowy Stadionu Narodowego.
    EURO 2012 - wytyczne 1.
    Jak doszło do wypadku na budowie Stadionu Narodowego? 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne