Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności, w związku z powtarzającymi się zgłoszeniami ze strony podmiotów gospodarczych, zatrudniających pracowników, a dotyczących propozycji przekazywania im odpłatnych usług (np.: wydawnictw PIP, materiałów szkoleniowych lub zaświadczeń ze szkoleń) przez osoby przedstawiające się jako pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy lub Polskiej Inspekcji Pracy. Przypominamy, ze zadaniem naszego urzędu jest nadzór i kontrola nad warunkami pracy i przestrzeganie prawa pracy.