• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.04.2023

„BHP przy organizacji prac budowlanych i remontowych”

Wszystkich, którzy odpowiedzialni są za organizację prac budowlanych zapraszamy na webinar „BHP przy organizacji prac budowlanych i remontowych” 27 kwietnia o godzinie 10:00.

Podczas szkolenia inspektorzy pracy Sekcji Budowlanej OIP Warszawa omówią kwestie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie zatrudnionych, BHP przy pracach budowlanych i remontowych, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz przykłady z własnej praktyki inspektorskiej. Wskazane zostaną najczęściej popełniane nieprawidłowości, sytuacje skutkujące stworzeniem bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia a także wypadkami.

Budownictwo jest jedną z branż o bardzo wysokim wskaźniku wypadków przy pracy. W ciągu roku wypadkach przy pracy ginie ponad 50 zatrudnionych co stanowi 1/4 wszystkich ofiar śmiertelnych w wypadkach przy pracy w Polsce. Jeszcze więcej osób traci zdrowie – stając się kalekami na resztę życia. W przeddzień Dnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy – pamiętając o tych, którzy nie wrócili do domu z placu budowy – warto zadać sobie pytanie: czy budowa na której pracuję jest zorganizowana tak by nikomu nie stała się krzywda? Czy zrobiłem wszystko co można by zabezpieczyć swoich pracowników, swoich kolegów, siebie przed ryzykiem wypadku przy pracy?

Link do formularza zgłoszeniowego: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


GIP Przejdź do GIP Porady prawne