• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.03.2023

Konferencja - „Praktyczne aspekty zarządzania zdrowiem psychicznym”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie reprezentowany był podczas konferencji „Praktyczne aspekty zarządzania zdrowiem psychicznym”, która towarzyszyła 20. Targom Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej BHP – 8 marca.

IMG-20230308-WA0029
 

Prelekcję poświęconą bezpieczeństwu behawioralnemu i czynnikowi ludzkiemu w systemowym zarządzaniu bezpieczeństwem pracy przedstawił Paweł Rozowski starszy inspektor pracy, koordynator Sekcji Prewencji i Promocji.

IMG-20230308-WA0028
 

Modyfikacja niepożądanych zachowań pracowników na drodze interwencji behawioralnej prowadzi do stopniowej internalizacji wartości kultury bezpieczeństwa pracy. Zrozumienie wpływu percepcji, nastawienia a także oddziaływania dynamiki grupy (w tym jej negatywnej presji) na zachowania anomijne, niepożądane, sprzeczne z procedurami a także świadomość czym jest w istocie tzw. „błąd ludzki” jest elementem skutecznego zarządzania nowoczesnym zakładem pracy. Pamiętać jednak należy, że wdrożenie systemów BBS poprzedzone być powinno osiągnięciem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy i wdrożeniem systemowych rozwiązań w dziedzinie zarządzenia bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy.

 

Efektywnymi rozwiązaniami w powyższym zakresie poszczycić się mogą również zakłady pracy – laureaci konkursy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” nagrodzone przez Andrzeja Cegłę Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie w roku 2022. Zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu przyjmujemy pod adresem: prewencja@warszawa.pip.gov.pl

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne