• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.03.2023

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy NSZZ Pracowników Wojska Polskiego

Inspektorzy pracy OIP Warszawa - Agata Kot i Krzysztof Stelmach – przeprowadzili szkolenie społecznych inspektorów pracy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Wojska Polskiego.  

DSC1366
 

Inspektorzy pracy omówili zmiany w przepisach prawa pracy wchodzące w życie w 2023 roku a także

  • uprawnienia i obowiązki społecznych inspektorów pracy; zasady, na których opiera się współpraca Państwowej Inspekcji Pracy z partnerami społecznymi;
  • środki prawne wydawane przez zakładowego społecznego inspektora pracy;
  • zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy o społecznej inspekcji pracy.

Przedstawiony został także, od strony praktycznej, udział zakładowego SIP w pracach zespołu powypadkowego w ramach ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w tym także omówienie protokołów przez starszego inspektora pracy Krzysztofa Stelmacha

Inspektorzy pracy podczas szkolenia dzielili się również własnymi doświadczeniami z kontroli. Odpowiedzieli na szereg pytań związanych z rolą SIP i zmianami w  prawie pracy. Uczestnicy szkolenia otrzymali wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące SIP jak też regulacji w obszarze prawnej ochrony stosunku pracy oraz bhp.

Z wnioskiem o przeprowadzenie szkolenia zwrócili się do Andrzeja Cegły Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie - Zenon Jagiełła przewodniczący oraz Elżbieta Romańska sekretarz Niezależnego  Samorządnego  Związku Zawodowego Pracowników Wojska.

DSC1347
 

W roku bieżącym do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie wpłynęły już zgłoszenia od kilkunastu związków zawodowych dotyczące szkolenia społecznych inspektorów pracy. Najbliższy termin szkolenia dla SIP w siedzibie OIP Warszawa odbędzie się 14 kwietnia br. Zgłoszenia prosimy kierować na kancelarię lub bezpośrednio do Sekcji Prewencji i Promocji: pewencja@warszawa.pip.gov.pl

 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne