• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

15.12.2022

Konferencja praktyków „Bezpieczna i ergonomiczna praca na wysokości – budownictwo i energetyka”

14 grudnia 2022 r. w Hotelu Arche w Warszawie odbyła się konferencja praktyków „Bezpieczna i ergonomiczna praca na wysokości – budownictwo i energetyka”. Jej organizatorami byli: Fundacja Kultury Bezpieczeństwa oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.
 
„Właściwa organizacja pracy na wysokości jest wyzwaniem w różnych branżach, w szczególności w budownictwie i w energetyce. Co roku na Mazowszu przeszło 50 osób ginie lub zostaje ciężko poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Ponad połowa z nich doznaje urazów w wyniku upadku z wysokości. Również inspektorzy pracy, choć odnotowują w ciągu ostatnich lat poprawę, bardzo często interweniować muszą w związku ze stwierdzonymi bezpośrednimi zagrożeniami dla życia i zdrowia pracowników, którzy nie są zabezpieczeni lub są niewłaściwie zabezpieczeni przed upadkiem z wysokości” – słowa Okręgowego Inspektora Pracy, Andrzeja Cegły, otwierające konferencję, które stały się myślą przewodnią rozważań kolejnych prelegentów tego dnia.
 
Konferencja praktyków miała na celu pokazanie dostępnych na rynku rozwiązań technicznych i najlepszych praktyk służących zabezpieczeniu osób zatrudnionych na poszczególnych etapach robót. W programie znalazły się analizy przyczyn wypadków przy pracy, „dobre praktyki” i zasady właściwego doboru środków zabezpieczeń zbiorowych, a także asekuracji środkami ochrony indywidualnej. Było to spotkanie praktyków: przedstawicieli dużych firm – generalnych wykonawców, przedsiębiorców – podwykonawców, służby bhp i inspektorów pracy.
 
Korzystając z okazji, jaką było spotkanie przedstawicieli branży budowlanej, Okręgowy Inspektor Pracy, Andrzej Cegła, wręczył tegoroczne nagrody i wyróżnienia w konkursie „Buduj bezpiecznie”. Jego celem jest pokazanie skutecznych wysiłków na rzecz dobrej organizacji pracy na placu budowy. W tym roku, po kontrolach inspektorów pracy, wyłoniono 5 laureatów:
 
Wyróżnienia specjalne:
· ERBUD S.A. – budynek dydaktyczno-administracyjny (ul. Batorego 8, Warszawa)
· POLAQUA Sp. z o.o. – budowa drogi ekspresowej S-61
 
III miejsce – Firma Budowlana ANTCZAK Marek Sp. z o.o. – budynek mieszkalny wielorodzinny (ul. Górna Droga, w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy)
II miejsce – ERBUD S.A. – 3 budynki wielorodzinne (ul. Szaserów i ul. Dynowska, Warszawa)
I miejsce – SKANSKA S.A. – budowa budynku biurowo-usługowego P-180 (ul. Domaniewska/Puławska)
 
Laureaci
 

GIP Przejdź do GIP Porady prawne