• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.11.2022

„Procedury i współpraca Urzędów Celno-Skarbowych z Państwową Inspekcją Pracy w ramach nadzoru rynku”

23 listopada br. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie odbyło się webinarium na temat obowiązujących przepisów prawa dotyczących nadzoru rynku oraz zasad współpracy Urzędów Celno-Skarbowych z Państwową Inspekcją Pracy. Organizatorem webinaru był Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie we współpracy z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Łodzi. W szkoleniu brali udział m.in. przedstawiciele Mazowieckiego i Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Szkolenie było poświęcone kwestiom prawnym nadzoru rynku: podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów, zakres kompetencji i współdziałania. Na wstępie Starszy Inspektor Pracy, Piotr Sokołowski, omówił kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy oraz zakres i zasady współpracy z organami celnymi w ramach nadzoru rynku.

W dalszej części spotkania, Nadinspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, Dariusz Bończak przedstawił zakres obowiązków Inspektora Pracy zajmującego się nadzorem rynku. Wskazał procedury działania m.in. na przykładach z praktyki.

Nadinspektor Pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, Maciej Dąbrowski, podsumował spotkanie omawiając przydatne narzędzia w tym zakresie.

Zdalna forma szkolenia pozwoliła na udział dużej liczby słuchaczy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne