• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.11.2022

Webinar "Czas pracy w transporcie drogowym"

29 listopada wszyscy zainteresowani mogli skorzystać z bezpłatnego webinaru "Czasu pracy w transporcie drogowym". Szkolenie przygotowali: Mariusz Banaszek starszy inspektor pracy - główny specjalista oraz Milena Załęska starszy inspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie.
Tematem szkolenia był Pakiet mobilności zmiany od 2 lutego 2022 r. 

W trakcie szkolenia prowadzący Mariusz Banaszek starszy inspektor pracy - główny specjalista  szczególną uwagę zwrócił na zagadnienia dotyczące delegowania kierowców wynikające wprost z dyrektywy unijnej oraz zmian wynikających z prawa krajowego i międzynarodowego tj. zmiana ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Natomiast Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Warszawie przybliżyli problematykę prowadzonych czynności kontrolnych, wymagań stawianych przewoźnikom oraz najczęściej stwierdzane w czasie kontroli naruszenia. W szkoleniu wzięło udział ponad 80 słuchaczy. Po szkoleniu udzielone zostały odpowiedzi na zadawane pytania oraz zainteresowanym osobom przekazane zostały materiały szkoleniowe. 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne