Inspektorzy pracy szkolą funkcjonariuszy Policji oraz służbę BHP Komendy Stołecznej Policji

„Badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Aspekt prawny i praktyczny współpracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie oraz Komendy Stołecznej Policji” to temat szkolenia, które odbyło się 30 listopada br. w Sali wykładowej Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w Piasecznie. To już drugie szkolenie, które inspektorzy pracy OIP w Warszawie przeprowadzili dla pracowników cywilnych oraz funkcjonariuszy Policji KSP.

img20221130111758
W szkoleniu uczestniczyło przeszło 160 osób, tym funkcjonariusze i funkcjonariuszki Policji, jak również pracownicy cywilni pełniący zadania służby BHP w jednostkach organizacyjnych KSP.

Szkolenie podzielone było na bloki tematyczne, w których nadinspektor pracy Robert Cienszkowski wraz ze starszym inspektorem pracy Przemysławem Workiem przybliżyli uczestnikom wiedzę nt. działalności nadzorczo kontrolnej PIP w obszarze badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Omówiono również współpracę inspektorów PIP i funkcjonariuszy Policji przy działaniach na miejscu tych zdarzeń.

Blok szkoleniowy dedykowany był również dla służb BHP Komendy Stołecznej Policji i dotyczył praktycznego aspektu sporządzania dokumentacji powypadkowej funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, którzy ulegli wypadkom podczas pracy lub pełnienia służby. Omówiono również najczęstsze błędy i uchybienia podczas sporządzania dokumentacji powypadkowej.