• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.11.2022

Szkolenie dla SIP Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radomiu

W dniu 28 listopada miało miejsce szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy Nauczycielstwa Polskiego, które odbyło się z inicjatywy wiceprezesa ZNP, pana Andrzeja Ośko w oddziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej.
Podczas szkolenia młodszy inspektor pracy - Agata Kot, omówiła ustawę o SIP oraz metodykę działania w środowisku pracy SIP-ów. 

IMG6789
Starszy inspektor pracy - Radosław Łuczak, poruszył tematykę codziennych problemów, z jakimi nauczyciele mierzą się w placówkach oświatowych. a także omówił zmiany, jakie zaszły w przepisach Karty Nauczyciela. 

IMG6792
Uczestnicy, z dużym zainteresowaniem, słuchali prelekcji, które przeprowadzili pracownicy OIP, po czym tradycyjnie wywiązała się dyskusja oraz wymiana doświadczeń.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne