• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.12.2022

Konferencja praktyków „Planowanie i organizacja pracy na wysokości: budownictwo - energetyka”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie wraz z Fundacją Kultury Bezpieczeństwa zaprasza Państwa do udziału w Konferencji praktyków „Planowanie i organizacja pracy na wysokości: budownictwo - energetyka”. Konferencja odbędzie się 14 grudnia br. o godzinie 10:00 w hotelu Arche w Warszawie, Aleja Krakowska 237.

Organizacja prac na wysokości to wciąż problem, z którym mierzą się pracodawcy wielu mniejszych i średnich firm. Celem Konferencji jest zapoznanie pracodawców z branży budowlanej oraz energetycznej z najnowszymi rozwiązaniami dotyczącymi bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz z dobrymi praktykami stosowanymi przez wiodące firmy obu branż.

W trakcie Konferencji nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursu „Buduj Bezpiecznie” na szczeblu wojewódzkim. W tegorocznej edycji konkursu „Buduj Bezpiecznie” wystartowały cztery firmy – wykonawcy robót budowlanych, zapewniających wysokie standardy bhp w procesie realizacji obiektów budowlanych, zgłaszając łącznie sześć inwestycji. Komisja konkursowa poddała ocenie zgłoszone budowy pod względem organizacji bezpiecznej pracy, doceniając przede wszystkim podjęte ponadstandardowe działania na rzecz bhp.

 

Poniżej przedstawiamy ramowy program Konferencji

Otwarcie konferencji

10:00-13:00 Blok pierwszy: Praca na wysokości w budownictwie

Odpowiedzialność za bhp na placu budowy, organizacja bhp na poszczególnych etapach procesu budowlanego – Marcin Giętkowski, Starszy Inspektor Pracy – Specjalista – OIP Warszawa; Grzegorz Trela, Inspektor Pracy – OIP Warszawa

Alternatywa dla drabin przy pracach krótkookresowych: podesty robocze – Joanna Nagraba, Fundacja Kultury Bezpieczeństwa;

Rozwiązania w zakresie transportu bliskiego – mechanizacja transportu bliskiego na małych placach budów i przy pracach remontowych – Wojciech Lisicki, Country Menager – RIWAL Poland Sp. z o.o.;

Siatki bezpieczeństwa i siatki ochronne – dostępne rozwiązania, praktyczne zastosowania w budownictwie - Katarzyna Krauza, HUCK Polska Sp. z o.o.

Środki ochrony indywidualnej jako ostatnia deska ratunku: jak wygodnie i skutecznie zabezpieczyć murarzy, cieśli i zbrojarzy - Jacek Sosnowski, PROTEKT;

Wnioski z analizy wypadków przy pracy w branży budowlanej – czy tragicznym w skutkach upadkom z wysokości można zapobiec? – Anna Kaczmarkiewicz, Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Budownictwa – Budimex SA

 

Wręczenie nagród i wyróżnień Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie w konkursie „Buduj bezpiecznie”

13:00 – 13:30 Przerwa kawowa

 

13:30 – 15:30 Blok drugi: Praca na wysokości w energetyce

Widzę las, las zwyżek, czyli co trzeba wiedzieć o pracy z podestów ruchomych przejezdnych podczas prac energetycznych – Artur Lipowicz, PlatformaBezpieczeństwa.pl oraz Secura Sp. z o.o.;

Wypadki przy pracy w energetyce – okoliczności, przyczyny, wnioski – Krzysztof Stelmach, Starszy Inspektor Pracy, OIP Warszawa;

Planowanie i organizacja prac na wysokości w zarządzaniu bhp – dobre praktyki PGE - Dariusz Chmielewski – Dyrektor Biura-Pełnomocnik Zarządu ds. Polityki BHP PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.;

Rola instrukcji eksploatacji w bezpiecznej organizacji prac – Grzegorz Stankiewicz, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Wybrzeże w Gdańsku;

Projektowanie środków dostępu do wykonywania prac na wysokości przy wydobyciu i magazynowaniu paliwa gazowego – PGNiG

 

15:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji


GIP Przejdź do GIP Porady prawne