• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.10.2022

Konferencja naukowo - szkoleniowa: "Czynniki biologiczne w środowisku pracy, a choroby zawodowe"

Dnia 25 października 2022 roku w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przy ul. Romualda Traugutta 61 odbyła się Konferencja naukowo – szkoleniowa „Czynniki biologiczne w środowisku pracy a choroby zawodowe”, której organizatorami byli: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu, Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział Radom, Polskie Towarzystwo Higieniczne w Warszawie. Patronem wspierającym był Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Patronatami honorowymi byli Pani Magdalena Kaczmarek - Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, Pan Radosław Witkowski - Prezydent Miasta Radomia oraz Pan Waldemar Trelka - Starosta Radomski.

Konferencja adresowana była przede wszystkim do  inspektorów sanitarnych, inspektorów BHP pracujących w zakładach opieki zdrowotnej, lekarzy indywidualnych praktyk lekarskich, gabinetów

stomatologicznych, pielęgniarek epidemiologicznych, studentów i słuchaczy kierunków medycznych, inspektorów BHP oraz właścicieli i pracowników zakładów kosmetycznych i tatuażu.

Podczas konferencji Nadinspektor Pracy Ewelina Dębowska oraz młodszy inspektor pracy Anna Chrobak przedstawiły zagadnienie chorób zawodowych oraz ogólną statystykę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą chorób zawodowych.

Ewelina
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne