• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.09.2022

Dzień Służby BHP

Szanowni Państwo!

W Dniu Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy składamy serdeczne życzenia wszystkim osobom, które swoją codzienną doradczą działalnością pozytywnie wpływają na kształtowanie właściwych warunków pracy w przedsiębiorstwach w Polsce! Życzymy Wam, Koleżanki i Koledzy, by Wasz wysiłek i zaangażowanie w efektywny sposób przekładały się na ochronę życia i zdrowia milionów osób pracujących, by Wasz doradczy głos był słuchany a codzienna praca przynosiła satysfakcję! Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach i webinarach - my, inspektorzy i pracownicy inspekcji pracy, chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem i słuchamy Waszych opinii i spostrzeżeń. Zapraszamy firmy w których pracujecie do udziału w konkursach i programach prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy! 


Moje ciepłe słowa uznania i zachęty chciałbym skierować do organizacji służby BHP, szczególnie do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z panią Elżbietą Bożejewicz prezes ZG OSPSBHP - Państwa konsekwentne bezinteresowane zaangażowanie w podnoszenie poziomu kompetencji służby BHP zasługuje na wielkie uznanie! 
Wszystkiego dobrego, zdrowia i siły do pozytywnego działania i samych sukcesów!

Andrzej Cegła Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie, Inspektorki i Inspektorzy, Wszyscy Pracownicy OIP Warszawa


GIP Przejdź do GIP Porady prawne