• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.08.2022

Partnerzy na rzecz bezpiecznej pracy

Inspektorzy pracy służąc wszystkim zatrudnionym, przez swoją działalność kontrolną i prewencyjną starają się chronić życie i zdrowie człowieka w procesach pracy. Ze względu jednak na ograniczone zasoby ludzkie i środki materialne pozostające w dyspozycji Urzędu, nieocenioną jest pomoc partnerów i ludzi dobrej woli, którzy wspomagają go w realizacji tej misji.

24 sierpnia Andrzej Cegła, Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie spotkał się z Jego Eminencją ks. kardynałem Kazimierzem Nyczem, arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. Tematem przewodnim spotkania było bezpieczeństwo pracy rolników indywidualnych oraz członków ich rodzin, pomagających lub przebywających na terenie gospodarstw rolnych. Państwowa Inspekcja Pracy nie kontroluje rolników indywidualnych, może jedynie poprzez popularyzację wiedzy, przypominać i zachęcać do takiej organizacji pracy, by nie skutkowała ona wypadkami, wciąż tak powszechnymi przy pracach polowych i gospodarskich. Wnioskiem z prowadzonych rozmów jest perspektywa przyszłorocznej współpracy na rzecz podnoszenia świadomości i kultury bezpiecznej pracy mazowieckich gospodarzy. Ksiądz Kardynał wspominał również o bardzo potrzebnych szkoleniach dla proboszczów – administratorów parafii, którzy z racji pełnionej funkcji zatrudniają czy też organizują pracę. Tego typu szkolenia odbywały się w województwie mazowieckim z udziałem wykładowców – inspektorów pracy i przełożyły się na poprawę bezpieczeństwa szczególnie przy pracach budowlanych i remontowych realizowanych w parafiach.

W spotkaniu wzięli udział również: ks. kanonik Michał Kotowski – diecezjalny duszpasterz ludzi pracy, Waldemar Dubiński – v-ce Przewodniczący Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” oraz Paweł Rozowski, starszy inspektor pracy.

Spotkanie
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne