• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.08.2022

Zatrudnianie dzieci i młodocianych - webinar Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie

Limit miejsc został wyczerpany, poinformujemy o kolejnym terminie szkolenia
 

Tematem szkolenia będzie: Zatrudnianie dzieci i młodocianych

Podczas szkolenia zostaną omówione zasady ochrony pracy dzieci i młodocianych:

- Wyjątki od zakazu pracy dzieci

- Zasady zatrudniania dzieci

- Pojęcie młodociany

- Zasady zatrudniania młodocianych

- Kompetencje Inspekcji Pracy w zakresie zatrudniania dzieci i młodocianych.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne