• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.07.2022

Kierownictwo Państwowej Inspekcji Pracy wsłuchuje się w głos inspektorów

Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy wraz ze swoimi zastępcami - Jarosławem Leśniewskim i Dariuszem Mińkowskim, wzięli udział w roboczej naradzie z udziałem Andrzeja Cegły Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie i pracownikami jednostki, zarówno inspektorami pracy jak również osobami, które nie realizują czynności kontrolnych.

001

Spotkanie było wyjątkową okazją do przekazania informacji na temat ustaleń z negocjacji na szczeblu krajowym ze związkami zawodowymi działającymi w Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie kształtowania wynagrodzeń w Urzędzie. Narada posłużyła także omówieniu strategicznych i bieżących zagadnień, istotnych w codziennej działalności kontrolnej, przedstawieniu wniosków i uwag pracowników, skierowaniu pytań bezpośrednio do kierownictwa Urzędu.

002
 

Po zakończeniu narady, Główny Inspektor Pracy i jego zastępcy spotkali się z przedstawicielami związków zawodowych, które zrzeszają pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

008
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne