• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.07.2022

Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy

Wychodząc naprzeciw prośbie organizacji związkowych, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie, w dniach 27 i 28 czerwca 2022 r., zorganizował szkolenia dla Społecznych Inspektorów Pracy. Program spotkań obejmował swoją tematyką zakres uprawnień i obowiązków społecznego inspektora pracy w świetle ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy oraz formy współpracy z organami Państwowej Inspekcji Pracy. Dodatkowo poruszono również wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy istotne w działalności poszczególnych inspektorów.

dsc-0901
Pierwsze szkolenie, zorganizowane z inicjatywy Dyrektor Wydziału Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia, Renaty Górnej, odbyło się w siedzibie OPZZ w Warszawie i dedykowane było szczególnie nowo wybranym SIP oraz tym, którzy dopiero od niedawna rozpoczęli swoją działalność. Prowadząca, Agata Kot, z Oddziału Terenowego OIP w Radomiu, zwróciła uwagę na istotną rolę, jaką Społeczny Inspektor Pracy pełni w zakładzie, w którym pracuje, zaś wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin przypomniał o agendzie cyklicznych szkoleń z udziałem Państwowej Inspekcji Pracy.

Agata
Dzień później, Kierownik Oddziału OIP w Płocku, Daniel Nakielski oraz specjalista Michał Natkowski spotkali się ze społecznymi inspektorami w siedzibie Regionu Płockiego NSZZ „Solidarność”. Obok części teoretycznej, uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania posiadanej wiedzy z praktyką codziennej pracy dzięki dyskusji z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy.

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali publikacje tematyczne wydawane cyklicznie przez Główny Inspektorat Pracy.GIP Przejdź do GIP Porady prawne