• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

05.09.2022 Artykuł archiwalny

Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym – Zaproszenie do programu Państwowej Inspekcji Pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zaprasza małych i średnich przedsiębiorców z województwa mazowieckiego do udziału w programie prewencyjnym „Efektywne Zarządzanie Ryzykiem Zawodowym”.

 

O programie:

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z różnych branż. Głównym celem programu prewencyjnego jest popularyzacja prawidłowej oceny ryzyka zawodowego, jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej oraz wsparcie merytoryczne polskich firm.

Dzięki programowi zyskasz:

  • Wiedzę z zakresu prawa pracy i ochrony pracy.
  • Wiedzę jakie wymagania prawne i standardy bhp powinieneś spełnić, aby uczynić zakład bardziej bezpiecznym.
  • Bezpłatne szkolenie.

Szkolenie

Pracodawcy, którzy przystąpią do programu, oprócz praktycznej wiedzy, otrzymują merytoryczną pomoc inspektorów pracy przy wdrażaniu zarządzania bezpieczeństwem i eliminowaniu nieprawidłowości.

Podczas szkolenia wszystkim uczestnikom przekazane zostaną materiały informacyjne dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Realizacja programu

Po przeszkoleniu, pracodawcy identyfikują występujące w zakładach pracy nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego i analizy wypadkowości oraz w oparciu o udostępnione materiały do samokształcenia, podejmują działania korygujące.

 

ryzyko
 

 

Więcej o programie: https://www.pip.gov.pl/pl/prewencja-i-promocja/programy-prewencyjne-panstwowej-inspekcji-pracy/133413,efektywne-zarzadzanie-ryzykiem-zawodowym.html

Karta zgłoszenia: Efektywne Zarzadzanie Ryzykiem Zawodowym.pdf

 

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia do programu, a następnie prześlij ją na adres mailowy: prewencja@warszawa.pip.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Okręgu.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do programu decydować będzie kolejność zgłoszeń.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne