Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla pracowników służby BHP

Służba BHP to najlepszy doradca pracodawcy w zarządzaniu bezpieczeństwem i zdrowiem w zakładzie pracy – taki cel wyznacza obowiązujące prawo, tak też swoją pracę traktują zaangażowani pracownicy służby. Dlatego tak ważną jest stała troska o podnoszenie własnych kompetencji. Służyło temu spotkanie informacyjno-szkoleniowe, które 11 maja zorganizował Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP – Oddział Warszawa Wola. Spotkanie otwarte było dla wszystkich pracowników służby BHP.

06

Na temat badania i analizowania wypadków przy pracy mówił Robert Cienszkowski – Starszy inspektor pracy – specjalista. Prelegent odpowiedział na liczne pytania uczestników. Wywiązała się dyskusja – uczestniczy chętnie dzielili się doświadczeniami i wątpliwościami z własnej praktyki zawodowej. Do współpracy w realizacji programów poprawy warunków pracy zaprosił Paweł Rozowski – szef Sekcji Prewencji i Promocji:

Zależy nam by pracownicy służby BHP inspirowali pracodawców w podejmowaniu wysiłków na rzecz podnoszenia standardów bezpieczeństwa i zdrowia w pracy! Zakładom, które wyróżniają się wysokim poziomem ochrony zatrudnionych, praworządnością w stosunkach pracy, z powodzeniem wdrażają systemowe rozwiązania w zarządzaniu BHP czy też mogą pochwalić się dobrymi praktykami w prewencji wypadków przy pracy i schorzeń zawodowych, proponujemy udział w konkursie Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Najlepszych stawiamy za wzór!

10
– W odpowiedzi na to zaproszenie Cecylia Połuboczek – prezes oddziału OSPSBHP Warszawa – Wola potwierdziła gotowość wsparcia inspektorów pracy w ich codziennej działalności na rzecz prewencji w zakładach pracy.

DSC1816
Kolejne spotkanie informacyjno-szkoleniowe na terenie województwa mazowieckiego odbędzie się w oddziale OIP Warszawa w Radomiu przy ul. Beliny Prażmowskiego 15, 18 maja o godzinie 12:00. Współorganizowane jest z OSPSBHP odział w Radomiu, zapraszamy chętnych pracowników służby BHP.

Zgłoszenia do udziału w programach poprawy warunków pracy: „Zdobądź Dyplom PIP” (dla zakładów zatrudniających do 20 osób), „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” oraz  konkursów „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy” – przyjmujemy na adres prewencja@warszawa.pip.gov.pl.

 

Karty zgłoszeń do pobrania poniżej:

Efektywne Zarzadzanie Ryzykiem Zawodowym.pdf
Najaktywniejszy Spoleczny Inspektor Pracy.pdf
Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej - edycja XXIX.pdf
Zdobadz Dyplom Panstwowej Inspekcji Pracy.pdf