ЗА ВАШЕ І НАШЕ МАЙБУТНЄ | ZA PRZYSZŁOŚĆ WASZĄ I NASZĄ

W poniedziałek 9 maja 2022 roku  w ramach tygodnia dedykowanego obywatelom Ukrainy ЗА ВАШЕ І НАШЕ МАЙБУТНЄ | ZA PRZYSZŁOŚĆ WASZĄ I NASZĄ na Politechnice Warszawskiej odbyły się warsztaty przeprowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.

Agata

Organizatorzy wydarzenia – Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej i Juwenalia PW – w trosce o dostarczenie jego uczestnikom praktycznych umiejętności, które pomogą przystosować się do nowej sytuacji oraz rozpocząć nowe życie w Polsce, zaprosili do współpracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie do przeprowadzenia 2-godzinnego szkolenia pt. „Pracownicze i niepracownicze formy zatrudnienia w Polsce. Prawa i obowiązki pracownika”. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość skonfrontowania nabytej wiedzy z ich aktualną sytuacją pracowniczą oraz uzyskania porady prawnej. Otrzymali również publikacje w języku ukraińskim dotyczące aktualnego stanu prawnego obowiązującego w Polsce.

PW-2