Praca zdalna – stan obecny i perspektywa przyszłości

We wtorek, 16 listopada, w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa pt.: „Praca zdalna – stan obecny i perspektywa przyszłości”. Organizatorami konferencji był Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. W wydarzeniu, dzięki połączeniu internetowemu, uczestniczyło blisko dwustu słuchaczy z całej Polski.

Gości powitał prof. dr hab. Marcin Wielec, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UKSW oraz Pan Andrzej Cegła, Okręgowy Inspektor Pracy.

Konferencję otworzyła Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy. Podkreśliła istotę omawianego problemu, który dotyczy pracodawców i pracowników. Wskazała na stan faktyczny, wynikający z danych Państwowej Inspekcji Pracy oraz problemy, z którymi trzeba będzie zmierzyć się w najbliższej przyszłości.

DSC0432ok1

W pierwszej sesji dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW, omówiła czynności faktyczne i prawne strony stosunku pracy w pracy zdalnej. Prof. Leszek Mitrus z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił cechy stosunku pracy z perspektywy pracy świadczonej na odległość. Pierwszą sesję konferencji zakończyła ożywiona dyskusja, do której włączyli się Pani Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy oraz Pan Sobiesław Jaroszek, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie.

Drugą część konferencji otworzyła dr hab. Monika Latos-Miłkowska, prof. Akademii Leona Koźmińskiego, która po powitaniu uczestników omówiła kwestię ochrony interesu pracodawcy w pracy zdalnej.

Istotną kwestię roli i miejsca związków zawodowych w kontekście pracy zdalnej szczegółowo omówił dr Jakub Szmit z Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. Uniwersytetu Łódzkiego omawiał problematykę sytuacji na rynku pracy w związku z upowszechnianiem się pracy zdalnej.

Zwieńczeniem konferencji była dyskusja pomiędzy jej uczestnikami, świadcząca o wadze i rozmiarze problemu. Wskazano na konieczność zmian w ustawodawstwie oraz precyzyjne określenie czym jest praca zdalna w dobie pandemii. Konferencję podsumowali dr hab. Monika Gładoch, prof. UKSW oraz Pan Andrzej Cegła Okręgowy Inspektor Pracy którzy uznali zgodnie zasadność organizowania podobnych wydarzeń – łączących praktykę z teorią – w przyszłości.

DSC04361ok