Podpisanie porozumienia o współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej

14 października br. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Warszawie, a Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Przedmiotem umowy jest podjęcie działań na rzecz współpracy w zakresie badań naukowych, dydaktyki i innych form kształcenia oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i wszelkich technik badawczych dla dobra studentów, doktorantów i pracowników. Działania te, będą realizowane w formach takich jak: studia podyplomowe, konferencje, seminaria, warsztaty, wykłady, praktyki studenckie.

DSC0058