Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy

W dniu 23 września br. zostało zorganizowane szkolenie w formie wideokonferencji. Skierowane zostało do przedstawicieli związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy firmy AstraZeneca Polska oraz Niezależnego Samorządnego Międzyzakładowego Związku Zawodowego UNITAS.

Tematyka dyskusji obejmowała 2 bloki zagadnień:

1) Postępowanie kontrolne w zakładach pracy, z uwzględnieniem pandemii Covid-19 - współpraca pomiędzy inspektorem pracy, zakładową organizacją związkową i społecznym inspektorem pracy w czasie kontroli.

2) Wybrane zmiany w regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, zawarte w obowiązujących przepisach Tarcz Antykryzysowych.

Szkolenie poprowadził Nadinspektor Pracy Józef Fijołek z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie. Interaktywna forma szkolenia spotkała się z uznaniem uczestników, a dyskusja pozwoliła na udzielenie odpowiedzi na wiele problemów, z jakimi w codziennej pracy borykają się związkowcy i SIP - owcy z firmy AstraZeneca Polska oraz NSMZZ UNITAS.

Zrzut ekranu 2021-02-02 125241