Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy po raz kolejny jest współorganizatorem Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” prowadzonego przez KRUS w ramach kampanii prewencyjnej Wizja Zero.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez Uczestnika Konkursu krótkiego filmu (od 30 sek. do 2 minut), który będzie nawiązywał do Siedmiu Złotych Zasad Wizji Zero oraz jej trzech filarów: Bezpieczeństwa, Zdrowia i Dobrostanu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dobrostan rolnika. Zasady te mają na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronach:

bhpwrolnictwie.plkrus.gov.pl. 

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 17 października 2021 r.

PlakatMWZdodruku21.06.20211-1