Szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy OPZZ

 

W środę 20 października br. zorganizowane zostało w formie wideokonferencji kolejne szkolenie skierowane do 120 przedstawicieli związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w OPZZ wszystkich branż gospodarki.

Tematyka szkolenia obejmowała 2 bloki zagadnień – Postępowanie kontrolne inspektora pracy w zakładach pracy, z uwzględnieniem wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19, oraz wybrane zmiany w regulacjach prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, w tym postępowania Zespołów powypadkowych podczas dokumentowania wypadków przy pracy zdalnej.

20211020114331
Szkolenie poprowadzili inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie: Starszy Inspektor Pracy Sylwia Starońska - Pająk, oraz Nadinspektor Pracy Józef Fijołek. Interaktywna forma szkolenia spotkała się z uznaniem uczestników.