„O godnej pracy migrantów i uchodźców w regionie mazowieckim”

W dniach 3-4 grudnia 2020 r. przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie Nadinspektor pracy Rafał Pasik wziął udział w warsztatach organizowanych w ramach projektu "Migright, wzmocnienie dialogu społecznego na rzecz godnej pracy migrantów i uchodźców w Polsce”.

Wcześniej, 26 października .2020 r. w ramach tego samego projektu odbyło się spotkanie eksperckie w którym OIP reprezentował starszy inspektor pracy Zbigniew Sagański. Celem warsztatów była wymiana poglądów i spostrzeżeń dotyczących budowania dialogu społecznego w obszarze zatrudnienia cudzoziemców.
W dyskusji wzięli udział przedstawiciele organizacji pracodawców, związków zawodowych, organów administracji publicznej oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy.
Projekt "Migright” ma charakter międzynarodowy. Jest realizowany przez partnerów społecznych: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, przy udziale Confederation of Norwegian Enterprise, będącej największą organizacją zrzeszającą norweskich przedsiębiorców.