• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.10.2019 Artykuł archiwalny

Konferencja z okazji obchodów 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy.

Z okazji obchodów jubileuszu 100-lecia Państwowej Inspekcji Pracy, 18 października w auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się, pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu, konferencja „Współczesne formy wykonywania pracy”. Organizatorem tego szczególnego wydarzenia był Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie.

Sto lat służby na rzecz ochrony pracy, było okazją do uhonorowania pamiątkowymi medalami i listami gratulacyjnymi tych osób, które pracują w Państwowej Inspekcji Pracy najdłużej.

DSC06201

Konferencja zgromadziła szerokie grono partnerów społecznych oraz przedstawicieli urzędów i instytucji, od wielu lat współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy, na rzecz ochrony pracujących. Konferencję uświetnili swoim udziałem, m in: Ewa Tomaszewska – Poseł na Sejm RP, prof. dr hab. n. med. Danuta Koradecka – Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Renata Górna –  Członek Rady Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, Przedstawiciel OPZZ, ks. prof. dr  hab. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Anna Latawiec – Dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. dr Zenon Hanas – Dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dorota Bieniasz – Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kamila Jeziorska-Chojecka – Dyrektor Generalny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krzysztof Skórczewski – Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Sławomir Piklikiewicz – Naczelnik Komendy Stołecznej Policji, Zbigniew Mikołajczyk – Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, Bogdan Łasica – Mazowiecki Wojewódzki Komendant Państwowej Straży Pożarnej, Przemysław Kuźnia – Komendant Placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie, Mariusz Zega – Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Norbert Wroński – Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Warszawie, Teresa Warszawska – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, Radosław Borowski – Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego, Jadwiga Mędelewska – Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie, Andrzej Kłosowski –  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy, Zbigniew Włodarczyk – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej m. st. Warszawy, Lilianna  Kałczyńska – Zastępca  Dyrektora Oddziału Mazowieckiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Krzysztof Wiśniewski – Mazowiecki Wicekurator  Oświaty, Artur Pozorek – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Andrzej Cudak – Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy, Cezary Nobis – Dyrektor Biura Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Joanna Bala – Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie.

Wśród gości nie zabrakło także przewodniczących Zarządów NSZZ „Solidarność”:
– Regionu  Mazowsze – Andrzeja Kropiwnickiego,
– Regionu Ziemia Radomska – Zdzisława Maszkiewicza oraz przedstawicieli innych organizacji związkowych.

Państwową Inspekcję Pracy reprezentowali: Jolanta Koszałka – Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie z zastępcami: Martą Pochopień i Sobiesławem Jaroszkiem oraz przedstawiciele Głównego Inspektoratu Pracy: Grzegorz Nieradka – Doradca Głównego Inspektora Pracy i Iwona Hadacz – Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy.

Zgromadzonych na sali gości powitała Jolanta Koszałka – Okręgowy Inspektor Pracy, która przedstawiła specyfikę i ogrom zadań, jakie stoją na co dzień przed pracownikami OIP w Warszawie – jednego z 16 okręgów w naszym kraju.

DSC0617712

Konferencję rozpoczęło wykonanie hymnu państwowego przez chór Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Otwarcia konferencji, w imieniu gospodarza obiektu dokonał ks. dr Zenon Hanas. Następnie Grzegorz Nieradka – Doradca Głównego Inspektora Pracy, odczytał list Wiesława Łyszczka – Głównego Inspektora Pracy, zawierający podziękowania za rzetelną i efektywną pracę, która przekłada się na stały wzrost poziomu praworządności w stosunkach pracy i kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu.

DSC06217

Z uwagi na historyczny charakter konferencji, nie mogło zabraknąć projekcji filmowej, która w telegraficznym skrócie przedstawiła historię Państwowej Inspekcji Pracy od momentu powołania instytucji przez Marszałka Józefa Piłsudskiego, aż do czasów współczesnych.

W dalszej części konferencji, Nadinspektor Rafał Pasik – Kierownik Sekcji Legalności Zatrudnienia, przedstawił prezentację na temat współczesnych form zatrudnienia. Następnie Pani Profesor dr hab. Monika Gładoch z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wygłosiła wykład dotyczący cech stosunku pracy.

Głos zabrał również ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Następnie Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie Marta Pochopień odczytała list Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Bożeny Borys – Szopy skierowany do uczestników konferencji. Pani Minister podkreśliła w liście, że Państwowa Inspekcja Pracy była jedną z pierwszych instytucji państwowych w niepodległej Polsce i do dzisiaj zostaje strażnikiem dobrych i bezpiecznych warunków pracy. Pomimo zmian powstałych na przestrzeni wieku, Inspekcja Pracy pozostaje istotnym elementem życia społecznego i gospodarczego naszej ojczyzny.

List prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odczytała Pani Dorota Bieniasz, Członek Zarządu ZUS. Pani Profesor nawiązała w swoim liście do słów Św. Jana Pawła II, które widnieją na sztandarze Państwowej Inspekcji Pracy „Ostatecznym celem pracy pozostaje zawsze człowiek”. Podkreśliła, że słowa te oddają całą prawdę o działaniach Inspekcji Pracy, która każdego dnia dokłada wszelkich starań by godność ludzka, prawa pracowników, a nade wszystko bezpieczeństwo pracy, pozostawało dobrami chronionymi. Zaakcentowała, iż pomimo zmian, które miały miejsce na przestrzeni dziesięciu dekad, jedno pozostało niezmienne: troska i konsekwentne starania o bezpieczeństwo i sprawiedliwość społeczną, o prawo chroniące słabszych, o system dbający o wszystkich obywateli. Służba Państwowej Inspekcji Pracy ma ogromne znaczenie dla pomyślności Polski i Polaków.

Nie zabrakło również ciepłych słów od przedstawicieli organizacji związków zawodowych, o dotychczasowych doświadczeniach we współpracy i dobrych praktykach w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Głównym punktem uroczystości było uhonorowanie medalami okolicznościowymi oraz listami gratulacyjnymi Głównego Inspektora Pracy Pana Wiesława Łyszczka, pracowników Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, z najdłuższym stażem pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Medale wręczyły: Jolanta Koszałka – Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie oraz Iwona Hadacz – Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń Głównego Inspektoratu Pracy.

DSC06490

Konferencję uświetnił występ artystyczny w wykonaniu Państwowego Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

DSC06200
DSC06252

Na zakończenie obrad Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie – Jolanta Koszałka podziękowała prelegentom i gościom konferencji podkreślając, że odpowiedzialność, wiedza i najwyższy profesjonalizm kadry inspekcyjnej każdego dnia przynoszą wymierne efekty w zakresie przywracania stanu zgodnego z porządkiem prawnym oraz eliminacji zagrożeń dla zdrowia i życia w środowisku pracy, zapisując kolejne karty w historii Inspekcji Pracy.

Pojawił się także słodki akcent, w postaci jubileuszowego tortu, a od aktora Jacka Borkowskiego, życzenia kolejnych 100, równie owocnych lat istnienia Państwowej Inspekcji Pracy.

DSC06507

Patronem medialnym konferencji była Telewizja Polska – TVP S.A.GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wypadki