Dodano: 6 grudnia 2023
1:1 minut

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy, który odbędzie się 15 grudnia 2023 r. o godz. 10:00. Tematem webinaru będą “Zasady powierzania pracy cudzoziemcom, w szczególności obywatelom Ukrainy”.

Webinar ma na celu zapoznanie Państwa z aktualnymi przepisami dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców w Polsce, w tym warunkami uzyskania zezwolenia na pracę, obowiązkami pracodawcy i pracownika, a także konsekwencjami naruszenia tych przepisów. Webinar skierowany jest do pracodawców, kadrowców, doradców zawodowych i wszystkich zainteresowanych tematyką zatrudnienia cudzoziemców.

Webinar poprowadzi Nadinspektor Pracy Rafał Pasik, koordynator sekcji legalności zatrudnienia w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie.

Aby wziąć udział w webinarze, należy zarejestrować się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Po rejestracji wyświetli się Państwu link do webinaru, który należy zachować i wkleić w pasku adresowym przeglądarki w dniu szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy do rejestracji i uczestnictwa w webinarze!

 

Webinaria Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie skierowane są do menedżerów, przedsiębiorców, pracodawców, pracowników, administracji publicznej. Celem szkoleń jest wsparcie merytoryczne w funkcjonowaniu działalności przedsiębiorstw. Webinaria będą organizowane zdalnie, za pomocą komunikatora internetowego Microsoft Teams.