• RSS
 • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

26.09.2022

Ogólnopolska Konferencja „Jak skutecznie wspierać aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami"

20 września 2022 odbyła się ogólnopolska konferencja „Jak skutecznie wspierać aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami”. Jej organizatorami był Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Wydarzenie honorowym patronatem objęła Prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

Gertruda Uścińska
 

Konferencję otwarli: Prorektor UKSW, prof. Anna Fidelus, Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska, Andrzej Cegła – Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie oraz prof. dr hab. Monika Gładoch.

UKSW005
 

Podczas spotkania zaproszeni eksperci poruszyli tematy związane z szeroko pojętą problematyką aktywności osób, których udział w życiu zawodowym jest utrudniony ze względu na ich sytuację zdrowotną. Wśród prelekcji pojawiły się tematy takie jak:

 • Przegląd regulacji prawnych związanych ze wsparciem zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami - dr hab., prof. UKSW Katarzyna Roszewska;
 • Szczególna ochrona stosunku pracy osób z niepełnosprawnościami w Niemczech. Postulat de lege ferenda? - dr hab. Marzena Szabłowska- Juckiewicz;
 • Ustawa rehabilitacyjna – wątpliwości interpretacyjne - dr hab., prof. UŁ, Magdalena Paluszkiewicz;
 • Zakaz dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami w świetle teorii i judykatury - dr hab., prof. UKSW Monika Gładoch;
 • Szczególne uprawnienia pracowników z niepełnosprawnościami w autonomicznych źródłach prawa zatrudnienia - dr hab. prof. UW Krzysztof Walczak;
 • Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w świetle kontroli inspekcji pracy – Józef Fijołek, nadinspektor pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie;
 • Ocena instrumentów wsparcia w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami - Małgorzata Radziszewska, PFRON;
 • Pracownik z niepełnosprawnością powracający do pracy po wypadku - Robert Cienszkowski, p.o. nadinspektor pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie;
 • Refleksje z działalności organizacji związkowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami - Krzysztof Rowiński, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych NSZZ „Solidarność”;
 • Ocena obecnych regulacji dotyczących osób z niepełnosprawnościami i uwagi de lege ferenda - Krzysztof Kosiński, Wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych;
 • Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami w praktyce działania NGO - Przemysław Żydok, Prezes, Fundacja Aktywizacja.

W Konferencji można było uczestniczyć zarówno w Auli Roberta Schumana UKSW jak i on-line. Dodatkowo, dla ułatwienia komunikacji z osobami głuchoniemymi, tłumaczona była ona na język migowy.

UKSW030
 GIP Przejdź do GIP Porady prawne